Over ons

 

ANBI  Stichting Buitenhuis Teteringen

De Stichting Buitenhuis Teteringen bezit en beheert een kamphuis in Teteringen voor gebruik door verenigingen, scholen en non-profitorganisaties met een sociaal-culturele doelstelling.

RSIN nummer:   005928655

KvK nummer:      41103220

Geschiedenis

De Stichting Buitenhuis Teteringen werd opgericht in 1981.
De Stichting bracht de bouw van een nieuw kamphuis tot stand ter vervanging van het houten, door vrijwilligers in 1955 gebouwde kamphuis van het Kralingse Volkshuis te Rotterdam.
Dankzij vele giften kon een sober maar comfortabel stenen kamphuis worden gebouwd met een capaciteit van 32 personen. Zo werd gebruik gemaakt van de schitterende locatie middenin de Teteringse bossen waar al heel veel Kralingse en Rotterdamse kinderen kamp- en vakantieweken hadden doorgebracht.

Beleid

De Stichting beheert het kamphuis zonder winstoogmerk en streeft naar een kostendekkende exploitatie.
Het huis wordt tegen billijke tarieven verhuurd aan sociaal-culturele organisaties en scholen primair uit Kralingen-Crooswijk en Rotterdam en vervolgens ook aan organisaties van daarbuiten. In voorkomende gevallen wordt het huis soms om niet beschikbaar gesteld. Het tarievenbeleid is er op gericht om het kamphuis bereikbaar te houden voor de groeperingen waarvoor het is gesticht.
Het beleid van de Stichting is gericht op instandhouding van het kamphuis ten behoeve van de doelstelling. Daartoe wordt het onderhoud zoveel mogelijk in eigen beheer door vrijwilligers gedaan en wordt wanneer nodig groot onderhoud gepleegd en worden vervangingsinvestering gedaan.
De Stichting streeft naar een bezettingspercentage van 55%. Daarmee is een kostendekkende exploitatie mogelijk.

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers die allen betrokken zijn geweest bij het Kralingse Volkshuis en zijn rechtsopvolger Centrum Kralingen.
Els Kuijper, voorzitter
Johan Ophorst, secretaris
Hans Bogerd, penningmeester
Els Krijgsman
Dick Bos

Naast het bestuur functioneert een werkgroep van vrijwilligers die het onderhoud van het huis voor zijn rekening neemt.

Personeel en beloningsbeleid

De Stichting Buitenhuis Teteringen bestaat geheel uit vrijwilligers, heeft geen personeel en kent geen beloningsbeleid.
De Stichting heeft in Teteringen een beheerder die op basis van een overeenkomst van opdracht de sleutel beheert, groepen ontvangt en het huis inspecteert op schoonmaak.

Activiteiten

Voor een overzicht van de activiteiten over het afgelopen jaar, verwijzen wij u naar het activiteitenverslag 2018

Financiën

Voor ons Financiële overzicht verwijzen wij u naar het jaarverslag 2018.